Svenska Spel utvecklar spännande E-sportsamarbete

SESF är förkortningen för Svenska E-sportföreningen som nyligen ingått ett nytt sponsoravtal med Svenska Spel. Det nya avtalet sträcker sig till en början över kommande tre år och har väckt stor uppmärksamhet i såväl Sverige som utomlands. Svenska Spel har tidigare ansökt om att få erbjuda spel på E-sport och med det nya avtalet, som gör dem till huvudsponsor, kan de lägga fokus på att lyfta E-sporten. Svenska Spel har funnits sedan 1997, då de slog samman Penninglotteriet och Tipstjänst. År 2001 startade dotterbolaget Casino Cosmopol sin verksamhet. Svenska Spel sysselsätter omkring 1 700 anställda och företagets grundpelare är tillgänglighet, engagemang och omtänksamhet.

Nu har Svenska Spel alltså ingått ett treårigt samarbete med Svenska E-sportföreningen. Som huvudsponsor kan Svenska Spel bidra med kunskap, erfarenhet och resurser för att utveckla E-sporten i Sverige, inte minst de svenska E-sportlandslagen. E-sport är en av de snabbast växande sporterna i världen. Med Svenska Spels långa erfarenhet av att samarbeta med bland andra de största förbunden inom fotboll, ishockey och innebandy i Sverige, tror de sig kunna vara med och påverka även E-sporten i en positiv riktning. En stor utmaning skulle kunna vara att locka fler till sporten, tjejer i synnerhet, men även att försöka höja statusen för E-sporten i allmänhet.

Vad är egentligen E-sport?

E-sport är en förkortning av begreppet Elektronisk Sport; ett samlingsbegrepp för olika tävlingar som utförs på en dator eller en spelkonsol, där tävlande spelar online mot varandra. Deltagarna kan spela via internet och/eller på olika LAN-träffar, där LAN står för Local Area Network. E-sporten startade i Sydkorea 1997, i samband med den stora finanskrisen och växande arbetslösheten, då allt fler internetcaféer öppnades för att sysselsätta unga arbetslösa. År 2000 grundades Sydkoreas E-sportförbund. En av E-sportens största pionjärer, Hongkong-födda Dennis ”Thresh” Fong, anses numera vara en av världens första pro-gamers (proffsspelare). I Sverige är E-sporten formellt sett inte klassad som en idrott.

Hur kan kontraktet med Svenska Spel utveckla E-sporten?

Att Svenska Spel nu står som huvudsponsor, betyder bland annat att Sveriges E-sportlandslag kan öka sina förberedelser och aktiviteter inför olika internationella tävlingar. Sponsoravtalet kan också leda till att E-sporten ”normaliseras” inom idrottsvärlden; det finns en chans för Svenska Spel och SESF att starta en riktigt stor folkrörelse tillsammans. Svenska Spel kopplas vanligtvis samman med idrottsklubbar på gräsrotsnivå. Att de nu väljer att synas i E-sportsammanhang kan öka chanserna för att nå nya målgrupper, samt höja statusen för E-sporten. Att få in fler tjejer i E-sporten, och att få befintliga utövare att satsa på att nå elitnivå, är en annan utvecklingsmöjlighet.

Svenska E-sportspelare

Cyrox, Jackpotdante, Club satZ, Katana&Protektor, Div, Konfidentgyorg, Fistking och Pebbleman. Är dessa namn bekanta? Det var några av Sveriges E-sportspelare som tävlade i King of Nordic inför den nionde upplagan av E-sport-VM, som 2017 gick av stapeln i Pusan, Sydkorea. I Counter-Strike: Global Offensive (CSGO), representerades Sverige av Pontus Perlborn, Kevin Nilsson, Hugo Cortes Lopez, Alexander Carlsson och Kalle Persson som ställdes mot Sydkorea i matchen om bronset. En match de tyvärr gick förlorande ur. I Tekken 7 ställdes Sveriges CSGO-representant Adam Ayachi mot Australien, Sydkorea, Finland, Thailand och Filippinerna. Ayachi tog sig tyvärr aldrig till slutspelet. År 2018 arrangeras E-sport-VM i Kaohsiung, Taiwan, mellan den 9 – 12 november.