Ny forskning visar att kvinnor snabbare blir spelberoende

Statistik visar på att fler män än kvinnor har ett spelberoende. Men i två nya studier har det visat sig att det även verkar gå snabbare för kvinnor att utveckla ett spelberoende. Antalet kvinnor som har ett spelberoende ökar också och en anledning är att fler och fler kvinnor spelar.

Spel om pengar är mer lättillgängligt

Anledningen till att det är fler kvinnor som spelar idag än tidigare är att spelandet är mer lättillgängligt. Innan online casino var populärt var du tvungen att gå någonstans för att spela. Var det spelautomater du ville spela på handlade det ofta om den lokala krogen. En miljö som traditionellt inte har varit lika lockande för kvinnor.

Idag är det dock mycket enklare att spela och du kan göra det direkt i mobilen. Du kan spela hemifrån, på bussen eller var som helst. Något som har gjort att allt fler har börjat spela casinospel, och framför allt har vi sett en ökning bland kvinnor de senaste åren.

Orsaken till spelandet skiljer sig

Något som forskare har upptäckt i de nya studierna är att orsaken till varför man börjar spela skiljer sig mellan män och kvinnor. Bland män är det vanligt att börja spela för att det är en kul grej. Du kanske spelar tillsammans med vänner till en början. Men till slut blir det en vana. En vana som sedan utvecklar sig till ett beroende.

Det är inte alls ovanligt att män blir deprimerade av sitt spelberoende. Men hos kvinnor visar studierna att det snarare är tvärtom. Kvinnor börjar spela för att de mår dåligt. Och spelberoendet blir alltså snarare en konsekvens av en depression istället för tvärtom. Självklart hjälper inte spelandet kvinnor att må bättre i längden, utan tar dem längre ner i det dåliga måendet.  Läs även vår guide om skillnader mellan män och kvinnor spelvanor här.

Kvinnor börjar spela senare i livet

Forskningen har tydligt visat på att ju tidigare i livet någon börjar spela, desto större är risken för att hamna i ett beroende. Detsamma gäller för alla typer av missbruk. Generellt börjar män att spela casinospel mycket tidigare i livet och är därför mer i riskzonen för att utveckla ett spelmissbruk.

Statistik visar på att kvinnor ofta börjar spelare senare i livet. Men nya studier visar alltså på att även fler kvinnor hamnar i ett problematiskt spelande. Vilket tyder på att många kvinnor som spelar utvecklar ett beroende snabbare än män som spelar.

Tidigare har inte speciellt mycket forskning gjorts på kvinnor och spelproblematik, utan den forskningen har oftast vara inriktad på män. Resultaten är därför väldigt nya och än så länge går inte att dra några entydiga slutsatser.

Könsskillnader i spelmissbruk

I den ena studien jämförde forskarna också skillnaden mellan könen bland de som hade ett spelmissbruk på andra vanor och missbruk. Tidigare har forskning visat på att de som har ett spelmissbruk ofta också missbrukar alkohol och narkotika.

Den här studien visade på att det framför allt gäller män som har ett spelberoende. Kvinnor som är beroende av spel har inte i samma utsträckning alkohol- eller narkotikaproblem. Bland kvinnor var det mycket vanligare att beroende endast handlade om just spel.

Om det här är en konsekvens av att kvinnor oftare börjar spela senare i livet går ännu inte att säga. Men det forskningen sedan tidigare visat är att upplevelsen av droger skiljer sig mellan män och kvinnor. När det exempelvis kommer till alkohol känner män mer stimulerande effekter än vad kvinnor gör av rusdrycker. Något som även kan vara svaret på varför spelmissbruk skiljer sig mellan män och kvinnor.

Förhoppningsvis kommer fler studier göras på kvinnligt spelmissbruk, inte minst eftersom kvinnor med spelproblematik är en grupp som ökar.