Spelinspektionen lanserar ny kampanj mot ungas spelande

Den 3 juni 2024 lanserade Spelinspektionen sin nya kampanj ”Med din framtid som insats”, med syftet att minska och kontrollera spelandet bland unga vuxna i åldern 18-25 år.
Kampanjen fokuserar på att informera om de risker som är förknippade med osunt och riskfyllt spelande. I denna artikel utforskar vi kampanjens mål, medel och samarbetsparter samt de bakomliggande problemen och potentiella lösningarna enligt Spelinspektionen själva.

En kraftfull kampanj för att uppmärksamma unga spelare 

Spelinspektionen har startat en omfattande kampanj för att belysa farorna med spel om pengar, med särskilt fokus på unga. Genom att rikta budskapet till digitala kanaler där unga ofta vistas, vill man göra dem medvetna om de allvarliga konsekvenserna som ett ohälsosamt spelande kan leda till.
Kommunikationschefen Yvonne Hejdenberg betonar vikten av att nå ut med tydliga och konkreta budskap för att påverka målgruppen.

“Vi försöker via kampanjen tala om konsekvenserna kring ett osunt spelande på ett emotionellt sätt,” säger Hejdenberg. “Vi tror att kampanjen även kommer kunna tala till vuxna, i synnerhet föräldrar eller anhöriga till barn i målgruppen.”

Samarbete för ungas välmående

För att maximera effekten av kampanjen samarbetar Spelinspektionen med både Folkhälsomyndigheten och Kronofogden. Dessa samarbeten syftar till att motverka de negativa konsekvenser som spel om pengar kan medföra bland unga. 

På kampanjsidan på Spelinspektionens hemsida finns detaljerad information om ungas spelvanor och vart man kan vända sig för att få hjälp.
De viktigaste råden är att aldrig spela för lånade pengar och att alltid sätta gränser för sitt spelande. Information om hur man kan undvika ekonomiska problem och var man kan få stöd är också tillgänglig.

Allvarliga risker med ungas spelande

Enligt statistik från Spelinspektionen har spelandet ökat bland unga de senaste åren. För närvarande finns det cirka 31 000 personer i åldersgruppen 18-25 år som har skulder hos Kronofogden och många av dessa har enligt Spelinspektionen ett spelproblem. 

Tidigare under året avslöjade SVT

Uppdrag Granskning avslöjade tidigare i år att unga riskerar att lockas in i osunda spelvanor genom reklam för casinon utan svensk licens, ofta via välkända influencers. Kampanjen uppmanar unga att vara medvetna om sina spelvanor och att söka hjälp om de känner att de tappar kontrollen.

Ekonomiska risker med spelande

Att spela om pengar kan vara lockande, men man ska alltid komma ihåg att casinospelande är en form av underhållning och inte ett sätt att tjäna pengar på. Spelinspektionen varnar särskilt för att spela med lånade pengar, vilket kan leda till en skuldfälla. 

En viktig del av kampanjen är att uppmana spelare att sätta gränser för sitt spelande, både när det gäller pengar och tid. Det är viktigt att bestämma i förväg hur mycket man har råd att spela för och att hålla sig till den budgeten. Att hålla koll på hur mycket tid man spenderar på spelande är också avgörande för att undvika att det blir ett problem.

Ungas spelvanor enligt Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten genomförde 2021 en undersökning om spel om pengar bland unga i åldern 16-19 år och deras föräldrar. Resultaten visar att skolan spelar en viktig roll i att förebygga spelproblem. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och kan stödja elever som har det svårt hemma, samt upptäcka problem hos eleverna själva eller i deras hemsituation. Detta inkluderar unga vars föräldrar har spelproblem.

Unga med föräldrar som har spelproblem är generellt mindre nöjda med livet och har fler hälsoproblem, men trivs lika bra i skolan som andra unga. Skolan har därför en viktig roll genom sitt grunduppdrag att ge unga en god utbildning. Spelproblem är vanligare bland unga utan gymnasiebehörighet än bland andra unga.

Spelproblem och andra riskfaktorer

Folkhälsomyndighetens undersökning visar också att funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa samt bruk av alkohol, narkotika och tobak gör att unga enklare hamnar i spelproblem. Unga med funktionsnedsättningar är särskilt sårbara för spelproblem, trots att de spelar mindre. Yrkesgrupper som har kontakt med unga med funktionsnedsättning, såsom specialpedagoger och personliga assistenter, kan behöva mer kunskap om spelproblem.

Föräldrars roll i att förebygga spelproblem

Föräldrar spelar en viktig roll i att förebygga spelproblem hos sina barn. Det är viktigt att de är medvetna om riskerna med spel om pengar och att de pratar med sina barn om dessa risker. Föräldrar kan även bidra genom att hålla koll på sina barns spelvanor och att sätta upp tydliga regler och gränser för spelandet.Undersökningen från Folkhälsomyndigheten har vissa metodproblem, såsom stort bortfall, vilket hanterades genom viktning. Trots detta är resultaten jämförbara med andra svenska studier om ungas spelande och spelproblem.

Sammanfattning

Spelinspektionens kampanj ”Med din framtid som insats” syftar till att minska och kontrollera spelandet bland unga vuxna. Genom att informera om riskerna med osunt spelande och att erbjuda stöd och hjälp till dem som behöver det, hoppas man kunna minska antalet unga med spelproblem. 

Samarbetet med Folkhälsomyndigheten och Kronofogden är en viktig del av detta arbete, och tillsammans arbetar de för att skapa en sundare spelmarknad för de yngre spelarna. 

Uppdaterad: 12 juni 2024


Med över 9 års erfarenhet från casinoindustrin har Peter en djupgående kunskap och expertis kring nästan allt som har med casino och betting att göra. Denna kunskapen har han med sig när han testar spel och casinon, eller när han skriver guider på denna sida. När han själv spelar testar han oftast på en nyhittad bettingstrategi på något av Blackjack eller Roulette-borden.

Peter Naame

Innehållsansvarig