Branschen kräver förändringar i kampen mot casino utan licens i Sverige

Sedan den svenska spelregleringens införande i januari 2019 har den nationella casinobranschen stått inför betydande utmaningar. Med syfte att skydda konsumenter och öka statliga intäkter, har regleringen syftat till att styra spelare mot licensierade operatörer. Men en växande andel svenska spelare vänder sig till casinon utan svensk licens, lockade av bättre bonuserbjudanden och mindre restriktiva villkor. Denna utveckling har lett till att branschledare som LeoVegas kräver drastiska förändringar för att säkra både spelmarknadens och konsumenternas framtid.

Historiskt sett var den svenska spelmarknaden mindre reglerad, vilket möjliggjorde en blomstrande miljö för både operatörer och spelare. Införandet av licenssystemet 2019 markerade en ny era av strikta restriktioner, framför allt vad gäller bonuserbjudanden, som begränsades till ett per spelare vid första speltillfället. Dessa begränsningar, avsedda att främja ansvarsfullt spelande, har paradoxalt nog drivit spelare till olicensierade sajter som erbjuder mer attraktiva villkor.

Statistiken visar en annorlunda verklighet

Statistiken talar sitt tydliga språk; enligt en studie utförd av Copenhagen Economics har kanaliseringsgraden för onlinespel på licensierade sajter sjunkit markant. En signifikant andel av svenska spelare uppgav att fördelaktigare bonuserbjudanden var den huvudsakliga anledningen till att de valde olicensierade operatörer. Denna nedgång i kanaliseringsgraden undergräver regeringens ambitioner och visar på behovet av en reviderad spelstrategi. Casinobranschen, representerad av organisationer som LeoVegas och Branschorganisationen för Onlinespel (BOS), riktar skarp kritik mot de nuvarande regleringarna. De argumenterar för att den strikta regleringsmodellen inte bara misslyckas med att skydda konsumenter utan också skadar den licensierade marknadens konkurrenskraft. För att adressera dessa utmaningar föreslår de en balanserad approach där morötter, i form av mer fördelaktiga bonusvillkor och mindre restriktiva regelverk, kombineras med piskor, såsom strikta åtgärder mot olicensierade aktörer som riktar sig mot svenska spelare.

Viljan att på nytt försöka är svagt 

Den politiska viljan att ompröva regleringsstrategin verkar dock svag. Utöver proposition 2022/23:33, som syftar till att försvåra för olicensierade operatörer att verka, finns det få tecken på en mjukare hållning mot bonuserbjudanden och andra spelarincitament.
Trots detta framhåller LeoVegas och andra branschledare att en mer flexibel inställning är avgörande för att återvinna spelarnas förtroende och stärka den reglerade marknadens attraktivitet. Framtiden för den svenska spelmarknaden kräver en nyanserad diskussion som tar hänsyn till både konsumenternas och operatörernas behov. Genom att erbjuda mer attraktiva villkor inom licenssystemet kan man inte bara öka kanaliseringsgraden utan också särka konsumentskyddet genom att hålla spelarna inom en reglerad och säker miljö. Branschledarna argumenterar för en omprövning av bonuspolitiken, tydligare regler kring vad som räknas som bonusar och incitament, och en allmän översyn av de restriktioner som idag begränsar den licensierade marknadens tillväxt.

Spelbolagens branschförbund BOS och LeoVegas är några av de skarpaste kritikerna av nuvarande ordning

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) omregleringskrav – 9 punkter

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) representerar 18 onlinespelbolag i Sverige, inklusive både de som erbjuder spel direkt till konsumenter (B2C) och spelutvecklare som levererar produkter och tjänster till dessa B2C-bolag. Samtliga 18 representanter har all en svensk licens.
För att framgångsrikt omreglera spelmarknaden och ersätta det föråldrade monopolet med ett hållbart licenssystem, är följande nio punkter avgörande, enligt BOS:

  1. Inkludering av alla spelformer online: Viktigt att alla onlinebaserade spelformer omfattas av licenssystemet för att undvika att kunder söker sig till oreglerade, svarta marknader.
  2. Lika villkor för alla operatörer: Licenssystemet bör behandla alla speloperatörer lika, utan specialvillkor, för att upprätthålla rättvisa.
  3. Beskattning baserad på nettointäkter från spel: Spelbolag bör beskattas efter utbetalningar till kunder i form av vinster och bonusar, för att främja hög kanalisering och goda intäkter för staten och idrotten.
  4. Samlat operativt ansvar hos Spelinspektionen: Ansvar för övervakning, tillståndsgivning, sanktioner och forskning bör ligga hos Spelinspektionen.
  5. Statens icke-deltagande i spelbranschen: Staten bör inte äga eller ha styrelserepresentation i spelbolag, utan fokusera på lagstiftning och reglering.
  6. Obegränsat antal licenser: Alla bolag som uppfyller kraven ska kunna erhålla licens, utan begränsningar i antalet licenser.
  7. Gemensamma krav för ansvarsfullt spel: Krav som identitetskontroll, stöd för spelmissbruksprevention, balanserad marknadsföring och åtgärder mot penningtvätt och matchfixning är nödvändiga.
  8. Flexibel återbetalningsgrad till spelare: Spelbolagen fastställer återbetalningsgraden, vilket reflekterar olika affärsmodeller, utan fastställda minimi- eller maxgränser.
  9. Attraktivt licenssystem för att motverka svart spelmarknad: Hållbarheten och attraktiviteten hos licenssystemet avgör framgången, snarare än restriktiva åtgärder som IP- eller kreditkortsblockering.

Casinodjungel.se sammanfattar

Sammanfattningsvis står det klart att den svenska casinobranschen befinner sig vid en kritisk vägskäl. För att uppnå de ursprungliga målen med spelregleringen – att skydda konsumenterna och säkerställa en sund spelmarknad – måste lagstiftarna och branschen samarbeta för att finna en balans som tillgodoser alla parters intressen.
Genom att anamma en mer flexibel och framåtblickande strategi kan Sverige återigen bli en förebild för en välreglerad, ansvarsfull och konkurrenskraftig spelmarknad.