2023 års casinosiffror från spelinspektionen

Under 2023 genomgick den svenska spelmarknaden intressanta förändringar, vilket resulterade i en sammanlagd omsättning på 27,1 miljarder kronor för spelbolag med svensk licens. Denna siffra, om än imponerande, döljer de mångfacetterade dynamikerna inom olika sektorer av marknaden. I denna artikel kommer vi att utforska dessa dynamiker, från Casino Cosmopol, som upplevde avsevärda förluster, till kvartalsvisa trender som avslöjar både tillväxt och nedgång i olika spelkategorier. Vi kommer också att titta närmare på hur jämförelser mellan 2022 och 2023 ger insikter om framtiden för Sveriges spelindustri.

Casino Cosmopol – Förloraren 2023

Casino Cosmopol, som en gång var en lysande stjärna på den svenska spelhimlen, stod inför betydande utmaningar under 2023. Med en nedgång i nettoomsättningen på 11,4% signalerar denna trend en avmattning i intresset för traditionellt kasinospel, påverkat av ökad konkurrens från onlinealternativ. Denna sektion kommer att utforska de bakomliggande orsakerna till denna nedgång och dess inverkan på den övergripande marknaden.

Casino Casinocosmopol tappar intäkter

Casino Cosmopol är den stora förloraren 2023

Kvartalsstatistik Q4 2022-Q4 2023

En genomgång av kvartalsstatistiken ger en detaljerad inblick i marknadens rörelser. Med hjälp av den tillgängliga datan kommer vi att jämföra kvartalsvisa omsättningar över olika segment av spelmarknaden, från kommersiellt onlinespel och vadhållning till statligt lotteri och värdeautomatspel.

Kvartalsvis Nettoomsättning per Licenskategori (2023)

Licenskategori

Q1 2023 (Mkr)

Q2 2023 (Mkr)

Q3 2023 (Mkr)

Q4 2023 (Mkr)

Helåret 2023 (Mkr)

Kommersiellt onlinespel & vadhållning 4 184 4 183 4 269 4 395 17 031
Statligt lotteri & värdeautomatspel 1 360 1 396 1 400 1 443 5 599
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 126 126 132 92 475
Spel för allmännyttiga ändamål 812 896 823 1 071 3 602
Landbaserat kommersiellt spel 50 53 67 56 226
Totalt 6 532 6 654 6 691 7 057 26 934

 

Denna statistik belyser de olika trenderna inom industrin, inklusive det ökade trycket på Casino Cosmopol och den ständiga tillväxten inom onlinespel och vadhållning.

Jämförelse 2022 vs 2023

När vi jämför spelmarknadens omsättning mellan 2022 och 2023 framträder en nyanserad bild av både utmaningar och framgångar. Trots en övergripande robust omsättning på 27,1 miljarder kronor under 2023, observerar vi en lätt nedgång i vissa segment, medan andra visar på lovande tillväxt.

Viktiga observationer:

  • Kommersiellt onlinespel och vadhållning: Dessa segment visar en fortsatt tillväxt, vilket understryker en stadig efterfrågan på onlinebaserade speltjänster. Den teknologiska utvecklingen och tillgängligheten via mobila enheter bidrar till denna trend.
  • Statliga kasinospel (Casino Cosmopol): En markant nedgång här tyder på förändrade kundpreferenser, där fysiska spelupplevelser ersätts med digitala alternativ.
  • Spel för allmännyttiga ändamål: En ökning inom detta segment indikerar en växande intresse för spel som också bidrar till samhällsnyttiga ändamål.

Denna jämförelse visar inte bara de skiftande trenderna inom olika spelkategorier utan också den större dynamiken i spelindustrin, som påverkas av både teknologiska framsteg och förändrade konsumentbeteenden.

Vad statistiken pekar på

Statistiken för 2023 ger värdefulla insikter om den svenska spelmarknadens framtid och de potentiella utmaningar och möjligheter som väntar.

  • Förändrade spelvanor: En klar förskjutning mot online- och mobilspel pekar på behovet av innovation och anpassning från traditionella speloperatörer.
  • Teknologins roll: Den fortsatta tillväxten inom AI, virtual reality (VR) och andra digitala innovationer kan komma att ytterligare omforma spelupplevelsen, erbjuda nya typer av spel och locka en bredare publik.
  • Ansvarsfullt spelande: Med en ökad användning av tjänster som Spelpaus.se blir det allt viktigare för branschen att fortsätta sitt arbete med att främja ansvarsfullt spelande och skydda konsumenterna.

Framtidsutsikter och utmaningar

Den svenska spelmarknaden står inför en tid av både stora möjligheter och betydande utmaningar. För att navigera i denna dynamiska miljö måste spelbolag:

  • Anpassa sig till digitala trender: Att förbli relevant i en allt mer digitaliserad värld kräver innovation och flexibilitet.
  • Förstärka ansvarsfullt spelande: Att bygga och bibehålla förtroende bland konsumenterna är avgörande för långsiktig framgång.
  • Utforska nya marknader: Expansion till nya geografiska och demografiska marknader kan erbjuda nya tillväxtmöjligheter.

Avslutande tankar från oss på Casinodjungel.se

Med en omsättning på 27,1 miljarder kronor under 2023 fortsätter den svenska spelmarknaden att vara en viktig del av landets ekonomi. Samtidigt som marknaden anpassar sig till nya utmaningar och möjligheter, kommer det att krävas en balans mellan innovation och ansvarstagande för att säkerställa en hållbar och framgångsrik framtid för spelindustrin i Sverige.
Just nu verkar det mesta peka på att den stora vinnaren i det hela är casinon utan svensk licens då allt fler svenska spelare dras till dessa på grund av för hårda casinoregler under den svenska licensen. Om denna trend fortsätter åt det håll den går just nu kommer vi att se en fortsatt minsking av omsättningen för svenska casinon. Casinodjungel.se jobbar enbart med casinon med svensk licens och vi hoppas verkligen att branschen får till en mer balanserad bild så att både operatörer och konsumenter kan verka på en fungerande marknad med fullt konsument skydd.

Uppdaterad: 9 april 2024


Erik har jobbat med spel och casino de senaste 7 åren och kan titulera sig en verklig casinoexpert. Erik brinner för att förenkla och göra det enklare för spelarna att hitta rätt bland alla online casinon. Han följer den svenska spelmarknaden mycket noga för att hjälpa våra besökare att hitta uppdaterad och korrekt information. Favoritspel är live casino men spelar gärna också slots när andan faller in.

Erik Andersson

Innehållsansvarig