TV4 fälls – Smygreklam för Svenska Spel vid triss-skrapet

De flesta av oss har troligen sett Triss-skrapet i Nyhetsmorgon på TV4 och tänkt att det är ett självklart inslag samarbete. Nu har det däremot visat sig att det är inte så självklart som vi alltid har trott. TV4 har gjort fel i ärendet och har nu dessutom blivit fällda för smygreklam.

Kända programpunkter visar sig vara reklam

Det är inte bara Triss i Nyhetsmorgon det här ärendet handlar om. Utan även programpunkterna dragningarna Keno och Lotto som TV4 regelbundet presenterar resultatet ifrån har bedömts vara reklam. Med andra ord borde TV4 ha märkt upp dessa programpunkter som reklam, något de inte har gjort.

Det här är programpunkten som TV4 har sänt i många år, och framför allt Triss-skrapet är mycket omtyckt bland tittarna. Tittarna behöver dock inte oroa sig över att det här är programpunkter som kommer att försvinna utan kan istället förvänta sig att de i fortsättningen kommer att märkas upp som reklam. Något som bör ha minimal påverkan på hur roligt och spännande det är för tittarna.

Branschförening anmälde TV4

Branschföreningen för onlinespel (BOS) påbörjade rättsprocessen redan 2019 när de skickade in en anmälan Konsumentombudsmannen. De ansåg då att TV4 har brustit i att märka upp de här programpunkterna som reklam. 2020 valde konsumentombudsmannen att pröva ärendet och konstaterade då att TV4 faktiskt har brustit. De ansåg att TV4 hade brustit både i Spellagen och i Marknadsföringslagen.

TV4 väljer dock att åberopa yttrandefrihet och får rätt i sin prövning av granskningsnämnden. Här tar dock inte historian slut utan konsumentombudsmannen väljer återigen att ta upp fallet. De kräver också att TV4 och Svenska Spel ska offentliggöra sitt samarbetsavtal, ett krav som domstolen dock nekar till.

Men 2022 valde konsumentombudsmannen att ta ärendet vidare till högsta domstolen, där de också fick rätt. TV4 blev genom det fällda för att ha gjort smygreklam för Svenska Spel genom att inte märka upp dessa programpunkter.

Vad händer för TV4 nu?

Exakt vad som kommer att hända för TV4 nu är ännu inte fastställt. Granskningsnämnden har dock ansökt om att TV4 ska betala vite för sin miss som har visat sig vara ett lagbrott. Nästa åtgärd blir också att TV4 kommer behöva börja märka upp dessa inslag som reklam och att de sker i samarbete med Svenska Spel.

Brottsprocessen har alltså pågått i hela tre år och än så länge har vi inte kunnat se någon reklammärkning i programpunkterna. Domen mot TV4 är dock klar på så sätt ett högsta domstolen har slagit fast att de har brustit i att märka upp det som marknadsföring. Trots det väntar vi alltså fortfarande på att få se vad åtgärderna kommer att bli.

Brott mot spellagen

Om BOS hade valt att ta upp ärendet innan 2019 hade de inte kunnat hävda att det var ett brott mot spellagen. Sverige hade nämligen ingen reglerad spellag gällande spel online innan dess. I spellagen som trädde i kraft just 2019 finns regler om att alla aktörer måste märka upp spel med att det finns åldersgräns samt inkludera kontaktuppgifter till Spelpaus.

Det här är något som inte har funnits med i inslagen när TV4 har visat upp Triss, Lotto och Keno. TV4 har dessutom inte någon spellicens utan det är Svenska Spel som har licens för att erbjuda spel. Om en aktör brister i att följa den aktuella lagstiftningen finns det en risk för varning och sanktionsavgift. Det kan även resultera i att spelbolaget i värsta fall blir av med sin licens.

Att Svenska Spel skulle bli av med sin licens är däremot inte speciellt troligt eftersom det är ett statligt ägt spelbolag.