Svenskarnas casinospelande i siffror

I Sverige omsatte den totala spelmarknaden elva miljarder kronor under de första sex månaderna av år 2016. Omsättningen i kronor beräknas uppgå till 46,7 miljarder (siffrorna är ännu preliminära, då alla aktörer inte rapporterat sina siffror till Lotteriinspektionen i skrivande stund). Det är en ökning med 3 % jämfört med år 2015, då omsättningen uppgick till 45,4 miljarder kronor.

Enligt Lotteriinspektionens årliga rapport spelar svensken i genomsnitt för cirka 2 600 kronor per år. Slår man ut den siffran på 12 månader motsvarar det lite drygt 215 kronor per månad. Jämför du detta casinospelande i Sverige med australiensarna är det dock inte i samma liga, de spenderar i genomsnitt mer än motsvarande 700 kronor per månad.

Listan

När det kommer till casinospelande i Sverige, hamnar Sverige på 13:e plats på listan över spelbeteende i världens länder. Vi ligger efter Finland och Norge, men före Danmark där man spelar för cirka 2 400 kronor per år i genomsnitt. Med på listan finns naturligtvis även USA, som ligger på en fjärdeplats. Då spelbranschen fortsätter att växa och antalet spelare med den, ökar även utbudet av generösa erbjudanden vilket är en faktor som lockar många att spendera pengar. Svenskarna spelar i genomsnitt för 2,34 % av sin totala nettoinkomst, det motsvarar 5 900 kronor per år. Den genomsnittliga kostnaden för spel är 2 158 kronor per person, efter avdragen vinst. Dessa siffror visar enbart reglerat spel, utöver dem tillkommer spel hos utländska leverantörer.

De mest populära spelen

Störst är spelandet på nummer- och lotterispel, tätt följt av vadhållning på hästar och casinospel. För aktörer som innehar svenskt tillstånd uppgick omsättningen efter utbetalda vinster till 8,4 miljarder kronor. Det är samma siffror som redovisades motsvarande period under fjolåret. Sportvadhållningen har ökat ordentligt, under andra kvartalet av år 2017 omsattes 942 miljoner kronor netto. Då är inte vadhållning på hästar medräknat.

I Sveriges har svenska nätcasinon haft den största tillväxten senaste tio åren. År 2016 omsatte de cirka 1,9 miljarder kronor, en uträkning efter utbetalda vinster. En ökning med 434 %, sett till hela tillväxtperioden. Även ATG är fortsatt populärt, år 2016 omsattes över fyra miljarder kronor för första gången. Samma år gick också internetspelet på hästar om det landbaserade spelet i popularitet och omfattning. Totalt omsattes drygt 2,1 miljarder kronor via internet, jämfört med 1,9 miljarder kronor via ombud och på banor.

Aktörer utan tillstånd i Sverige

Casino i Sverige består av aktörer som har och inte har svenskt tillstånd. Spelaktörer som saknar svenskt tillstånd har tagit en större del av omsättningen. De har på tio år ökat omsättningen med hela 161 %, medan spelaktörer som har svenskt tillstånd har en ökning på 9 % under samma period. Kollar vi på hela den svenska marknaden ökade omsättningen med 26 % mellan år 2007–2016. Spelandet hos aktörer som har tillstånd i Sverige befinner sig fortfarande på en ökning som motsvarar 17 %, ett resultat som speglar fjolårets period. Samtidigt har spelandet hos aktörer som inte har tillstånd i Sverige ökat med 17 %. När det gäller sportvadhållning har aktörer utan svenskt tillstånd ökat sin omsättning med 110 miljoner kronor, medan aktörer som har svenskt tillstånd har ökat med cirka 13 miljoner kronor.

Årliga undersökningar

I en rapport från NOVUS som kom i oktober år 2016, konstaterades följande vad gäller svenskarnas spelvanor:

  • De flesta spelar på Svenska Spelsajter som ATG, Unibet och Postkodlotteriet
  • Drygt hälften av alla som spelar har en spelbudget, och drygt en av tio har satt en tidsbegränsning på sitt spelande
  • Drygt fyra av tio tycker att spelbolagen tar ansvar och arbetar förebyggande
  • Åtta av tio vet inte vart de ska vända sig vid eventuella spelproblem (samma resultat som år 2015)
  • Totalt genomfördes 1 730 intervjuer i vilka 1 174 personer svarade att de spelat de senaste 12 månaderna. Deltagarfrekvensen låg på 63 %, varav 14 % var kvinnor. Fler kvinnor än män spelar via sociala medier, 48 % jämfört med männens 26 %.
  • Nära sex av tio spelar på lotterier, nummerspel och sportspel, men det fysiska spelandet sjunker alltjämt, medan spelandet på internet ökar.